Skoč na: obsah | navigáciu

Služby

Výroba

Hlavným produktom našej výrobnej činnosti je výroba chladiacich panelov pre železiarenske elektródové pece pre tavbu kovového šrotu. Sú to steny a panely z hrubostenných rúr rôznych tvarov a veľkostí.Vo väčšine prípadou sú trubky ohýbané. Súčasťou výroby sú aj napájacie a výstupné potrubné systémy.

Ďaľšou skupinou výrobkou na ktorú sa zameriavame je zariadenia na ekologizáciu výrobných procesov a to sú spalinovody, práškovody a odlučovacie filtre.

Montáže

Montážna činnosť sa sústreďuje predovšetkým na montáž potrubí a ich častí a to v nasledujúcich odvetviach:

 • montáž a oprava potrubných vedení v energetike a chemickom priemysle
 • montáž a oprava rúrových chladiacich systémov hutníckych pecí vrátane montáže chladiacich panelov, výmenníkov tepla
 • montáž a oprava potrubných systémov - práškovody, dymovody a ich časti – filtre, zásobníky, cyklóny

Ďaľším oborom je oprava zariadení v hutníctve, predovšetkým hrubostenných nádob ktoré sa využívajú na skladovanie a prepravu roztaveného železa.

Pre našich zákazníkov ponúkame kvalifikované špecializované zváračské práce predovšetkým na výrobky z hrubostenných materiálov v oboroch:

 • výroba strojov na drvenie a spracovanie železného odpadu (mlyny, drviče, demolátory)
 • výroba mostov
 • výroba žeriavov

Pre horeuvedené činnosti máme personál s dlhoročnou praxou a to:

 • zváračov
  • pre ručné oblúkové zváranie obalenou elektródou - (111)
  • pre zváranie netaviacou sa wolfrámovou elektródou - TIG (141)
  • pre zváranie taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére aktívneho/inertného plynu– MAG (135/136)
  • zvarači sú certifikovaný podľa EN 287-1
 • zámočníkov, montérov na montáž potrubí
 • séfmontérov
 • riadiaci a skúšobný personál